Organizator:

Zakres tematyczny

Podziel się

Zachęcamy do zapoznania się z zakresem tematycznym FOCAST.

 1. Projektowanie i wytwarzanie maszyn, urządzeń i całych linii dla odlewnictwa takich jak:
  1.1. Maszyny i urządzenia do przygotowania mas formierskich
  1.2. Maszyny i urządzenia do formowania odlewów i rdzeni w masach formierskich
  1.3. Maszyny i linie do odlewania: ciągłego, odśrodkowego, ciśnieniowego, precyzyjnego
  1.4. Maszyny i urządzenia do wbijania, oczyszczania i obróbki cieplnej odlewów
  1.5. Urządzenia i akcesoria do wykańczania odlewów
  1.6. Transport i magazynowanie
  1.7. Osprzęt dla odlewnictwa
 2. Materiały formierskie
 3. Materiały pomocnicze dla odlewnictwa, ceramika odlewnicza, środki chemiczne
 4. Złom i odpady metali
 5. Materiały ogniotrwałe dla odlewnictwa
 6. Topienie stopów metali, piece i materiały wsadowe
 7. Maszyny i sprzęt do zalewania form
 8. Odlewy
  8.1 odlewy żeliwne
  8.2 odlewy staliwne
  8.3 odlewy ze stopów metali nieżelaznych
  8.4 odkuwki
 9. Odlewy artystyczne
 10. Obróbka cieplna odlewów, piece i materiały
 11. Technika pomiarowa i badanie materiałów
 12. Wspomaganie komputerowe w projektowaniu odlewów i procesów odlewniczych
 13. Zapewnienie jakości procesów odlewniczych i odlewów
 14. Sterowanie i technika regulacji, automatyzacja procesów
 15. Ochrona środowiska, minimalizacja odpadów i ich gospodarcze wykorzystywanie
 16. Bezpieczeństwo i higiena pracy, urządzenia i sprzęt ochronny
 17. Organizacje, instytucje, jednostki badawczo-rozwojowe i czasopisma branżowe
 18. Usługi pomocnicze dla odlewnictwa
 19. Inne