Organizator:

Szybszy niż oczekiwano wzrost gospodarczy Polski

Podziel się

Komisja Europejska przewiduje, że nasze PKB wzrośnie w tym roku o 4,8% napędzane głównie przez inwestycje oraz działania w ramach Planu Odbudowy. W 2022 r. możemy nadal oczekiwać wzrostu ponad 5%.

Komisja Europejska podniosła prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2021 roku z 4,0% do 4,8%. Jednocześnie prognoza dla 2022 roku jest zbliżona do szacunków sprzed dwóch miesięcy (5,2%, wobec 5,4%). 
Komisja Europejska podkreśla silnie wzrost aktywności gospodarczej w pierwszym kwartale br. (1,1% względem poprzedniego kwartału), wspierany przez ożywienie aktywności u naszych partnerów handlowych oraz wzrost ufności konsumentów i producentów. Głównym czynnikiem wpływającym na tę pozytywną zmianę aktywności był wzrost nakładów inwestycyjnych, w tym szczególnie silny wzrost wydatków na maszyny i urządzenia w przetwórstwie. Stopniowe wycofywanie restrykcji umożliwiło wzrost konsumpcji, który wspierany był przez stabilną sytuację na rynku pracy. 


Komisja Europejska ocenia, że aktywność powinna stopniowo nabierać rozpędu wraz z ograniczaniem restrykcji. Poprawie powinna ulegać zarówno konsumpcja, której sprzyjają rosnące wskaźniki zaufania konsumenckiego oraz wymuszone wcześniej oszczędności, jak i inwestycje, wspierane przez działania w ramach Planu Odbudowy, niskie koszty finansowania oraz poprawę nastrojów producentów. Dynamicznie rozwijać się powinna także wymiana międzynarodowa, eksport będzie rósł jednak wolniej od importu. 
Komisja Europejska odnotowuje zauważalny wzrost cen w pierwszej połowie 2021 roku, związany ze wzrostem cen energii, zaburzeniami w światowych łańcuchach wytwarzania oraz rosnącymi cenami nakładów. Presja ta powinna się utrzymać w kolejnych miesiącach wraz z odbudową popytu, co wpłynie na wzrost cen w całym 2021 roku na poziomie 4% (HICP), zaś w 2022 roku presja ta powinna ulec ograniczeniu i inflacja (także mierzona wskaźnikiem HICP) osłabnie do 3,1%. 

Należy podkreślić, że poprawa oceny perspektyw polskiej gospodarki wynika po części z poprawy perspektyw całej UE, jednakże jest ona silniejsza. 


W 2021 roku UE ma się rozwijać w tym samym tempie co Polska, a więc 4,8%. Wiosenna prognoza wskazywała, iż wzrost w Polsce (4%) będzie wolniejszy niż w UE (4,2%). W 2022 roku gospodarka Polski (5,2%) będzie rozwijała się szybciej niż całe UE (4,5%). Tu zmiany ocen są jednak znacznie niższe. Kwartalny profil zmian aktywności wskazuje, że według Komisji Europejskiej Polska osiągnęła poziom z 4 kwartału 2019 roku już w drugim kwartale br., podczas gdy w całej UE, podobnie jak w strefie euro, nastąpi to dopiero w czwartym kwartale. W czwartym kwartale 2021 poziom aktywności w Polsce będzie już wyższy o 3,5% w porównaniu z sytuacją sprzed kryzysu pandemicznego.  

Źródło: gov.pl