Organizator:

European Foundry Industry Sentiment: spory spadek

Podziel się

W październiku 2021 European Industry Sentiment (FISI) znacząco spadł. Spadek o 1,0 punkt indeksowy był największym spadkiem miesiąc do miesiąca od kwietnia 2020 r., kiedy pierwsza fala pandemii Covid-19 nawiedziła Europę. Wartość indeksu spada w październiku do 106,6 pkt.

W ocenie bieżącej sytuacji biznesowej, lepsze oceny wśród odlewników żeliwnych w porównaniu z poprzednim miesiącem wciąż przeważają nad zauważalnym już spadkiem wśród odlewników nieżelaznych. Jednak jeśli chodzi o oczekiwania na najbliższe półrocze, obraz w całej branży jest zauważalnie zachmurzony.

Utrzymujące się problemy w globalnych łańcuchach dostaw i związane z nimi problemy w szczególności w branży motoryzacyjnej grożą ograniczeniem ożywienia przemysłu odlewniczego i nie wróżą dobrze na pierwszy kwartał 2022 roku. Tymczasem horrendalne koszty surowców i energii powodują ogromne trudności w ekonomicznej produkcji dla energochłonnego przemysłu odlewniczego na początku zimy.

O ile heterogeniczność sektora klientów nie pozwala na jednolity obraz strony popytowej, o tyle po stronie podaży cały przemysł odlewniczy stoi w obliczu poważnych zagrożeń. Trendy w całej Europie zmierzają w tym samym kierunku.

Jednocześnie wskaźnik koniunktury (BCI) utrzymuje się w październiku na wysokim poziomie. Niewielki wzrost o 0,05 punktu sprowadza indeks do 1,76 punktu. Trend produkcyjny z ostatnich miesięcy, jak również oczekiwania dotyczące cen sprzedaży na nadchodzące miesiące nieznacznie rosną, wspierając tym samym BCI.

FISI – European Foundry Industry Sentiment Indicator – jest  wskaźnikiem dostarczającym informacji na temat wyników europejskiego przemysłu odlewniczego. Jest on publikowany co miesiąc przez Europejskie Stowarzyszenie Odlewnictwa (CAEF) i opiera się na odpowiedziach ankietowych europejskiego przemysłu odlewniczego. Członkowie CAEF proszeni są o przedstawienie swojej oceny aktualnej sytuacji biznesowej w sektorze odlewniczym oraz swoich oczekiwań na najbliższe sześć miesięcy.

BCI – Business Climate Indicator – to wskaźnik publikowany przez Komisję Europejską. BCI co miesiąc ocenia warunki rozwoju sektora wytwórczego w strefie euro i wykorzystuje pięć bilansów opinii z badań branżowych: trendy produkcyjne, księgi zamówień, księgi zamówień eksportowych, zapasy i oczekiwania produkcyjne.