Organizator:

Patronujemy konferencji "Odlewnie Przyszłości"

Podziel się

Tegorocznym obchodom Dnia Odlewnika będzie towarzyszyła konferencja "Odlewnia Przyszłości", którą Grupa MTP ma zaszczyt wspierać jako złoty sponsor.

 

Sytuacja na rynku wymusza na przedsiębiorstwach, w tym również na odlewniach zmiany w procesach produkcyjnych służących produkcji coraz bardziej wymagających odlewów, sprostaniu coraz wyższych wymagań klientów oraz spełnieniu wymagań środowiskowych. Zmiany te idą w parze z nową ideą jaką jest Przemysł 4.0. Dlatego też kolejna konferencja towarzysząca Ogólnopolskiemu Dniu Odlewnika 2021 pt. „Odlewnia Przyszłości” poświęcona będzie najnowszym Technologiom, Materiałom i Maszynom służącym ulepszeniu procesu, zdobyciu przewagi konkurencyjnej i sprostaniu coraz wyższym wymaganiom rynku.

Referaty zaprezentują polscy i zagraniczni autorzy – przedstawiciele  przemysłu oraz jednostek-naukowo badawczych. Konferencja prowadzona była w języku polskim i angielskim (tłumaczenie symultaniczne).

Tegoroczny Dzień Odlewnika połączony będzie z jubileuszem 85-lecia Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich.

Ogólnopolski Dzień Odlewnika to najważniejsze wydarzenie branży odlewniczej w Polsce, od kilku lat jest również istotnym wydarzeniem na arenie międzynarodowej, o czym świadczy rosnąca z roku na rok liczba uczestników z zagranicy.  O randze wydarzenia świadczą nie tylko statystyki, ale także fakt, że wydarzenie to organizowane jest pod Patronatem World Foundry Organization a Patronem Medialnym wydarzenia jest znany na całym świecie portal odlewniczy Foundry Planet. W 2019 roku w konferencji udział wzięło ponad 250 osób.

Więcej informacji: https://odo.foundry-conference.com/