Organizator:

Patronat STOP dla Focast

05.03.2020 13:00:00

Podziel się

Z radością informujemy, że Forum Odlewnicze Focast odbędzie się pod patronatem Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich.

To dla nas zaszczyt, że po raz kolejny możemy liczyć na wsparcie Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich. Otrzymany patronat podkreśla rangę Forum Odlewniczego Focast, potwierdzając jego pozycję jako wyjątkowego spotkania w branży odlewniczej.

Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich (STOP) jest samodzielną organizacją o charakterze naukowo-technicznym i menadżerskim, zrzeszającą na zasadzie w szczególności inżynierów, studentów i innych oraz członków wspierających w tym podmioty gospodarcze, których działalność związana jest z odlewnictwem, a w szczególności współpracujących z nim wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, biur projektowych, jednostek handlowych, usługowych i produkcyjnych działających na jego rzecz.

Obecnie Stowarzyszenie działa na terenie Polski poprzez 16 oddziałów oraz ponad 56 kół zakładowych powstałych w odlewniach, szkołach, urzędach i innych przedsiębiorstwach. STOP organizuje konferencje, sympozja i specjalistyczne szkolenia odlewnicze. Stowarzyszenie angażuje się również w działalność ekonomiczną i innowacyjną.

STOP jest także wydawcą czasopisma „Przegląd Odlewnictwa”.

Więcej:https://stowarzyszenie-stop.pl/