Organizator:

OIG dołącza do grona naszych patronów

05.03.2020 14:00:00

Podziel się

Mamy zaszczyt poinformować, że najbliższe Forum Odlewnicze Focast zorganizowane zostanie pod patronatem Odlewniczej Izby Gospodarczej.

Niezwykle cieszy nas zaufanie, jakim obdarzyła nas po raz kolejny Odlewnicza Izba Gospodarcza. Patronat tej organizacji to dla nas ogromne wyróżnienie, które podkreśla wyjątkowy charakter Forum Odlewniczego Focast jako najważniejszego spotkania targowego w branży odlewniczej.

Odlewnicza Izba Gospodarcza jest jedyną ogólnopolską, samorządową organizacją sektora odlewniczego. Jej dobrowolnymi członkami są przodujące odlewnie, przedsiębiorstwa i instytucje pracujące dla odlewnictwa. Izba reprezentuje ten sektor przemysłu przed władzami państwowymi, innymi instytucjami samorządowymi a także przed podobnymi organizacjami zagranicznymi. Izba opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących funkcjonowania gospodarki i uczestniczy w procesie legislacyjnym.

Odlewnicza Izba Gospodarcza dokonuje oceny wprowadzania i skuteczności działań aktów prawnych. Izba także opracowuje i wprowadza zasady etyczne współdziałania między członkami Izby. Odlewnicza Izba Gospodarcza umożliwia nawiązywanie współpracy pomiędzy krajowymi odlewniami i ich partnerami krajowymi i zagranicznymi. W szczególności dotyczy to: promocji w sprzedaży odlewów, wyrobów oraz usług swoich członków, szkolenia kierownictwa i załóg odlewni oraz wymiany doświadczeń, wprowadzania nowych rozwiązań w technologii i w organizacji produkcji, dostawy materiałów i surowców, normalizacji i zapewnienia jakości wyrobów i procesu produkcyjnego, ochrony środowiska i restrukturyzacji odlewni.

Odlewnicza Izba Gospodarcza  ponadto umożliwia kontakt z najlepszymi producentami odlewów, a także dostawcami materiałów i usług dla przemysłu odlewniczego. Izba jest członkiem Europejskiego Komitetu Zrzeszeń Odlewni (CAEF).

Więcej: https://www.oig.com.pl/