Organizator:

Nowa instytucja w Sieci Badawczej Łukasiewicz

04.05.2020 12:00:00

Podziel się

W wyniku konsolidacji Instytutu Odlewnictwa oraz Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania powstał Krakowski Instytut Technologiczny. Jego przewagą mają być interdyscyplinarne kompetencje oraz uzupełniające się obszary badawcze.

 

Krakowski Instytut Technologiczny, powstały w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, będzie prowadził interdyscyplinarne badania obejmujące zarówno klasyczne, jak i nowoczesne technologie wytwarzania i obróbki materiałów. Instytut będzie rozwijał technologie druku 3D na bazie metali, tworzyw sztucznych oraz ceramiki, a także wytwarzał materiały oraz narzędzia dla przemysłu zaawansowanych technologii. Wśród innych obszarów badawczych tej jednostki wymieniane są projektowanie i wytwarzanie materiałów na potrzeby elektromobilności, w tym ogniw paliwowych, wytwarzanie i obróbka materiałów kompozytowych oraz nanokompozytowych dla zastosowań specjalnych czy rozwój w zakresie robotyzacji i automatyzacji procesów zgodnych z założeniami przemysłu 4.0.

W strukturze Instytutu będą funkcjonować 4 wydziały: Centrum Technologii Odlewania, Centrum Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Centrum Obróbki Materiałów oraz Centrum Badań Materiałowych.

Na czele Krakowskiego Instytutu Technologicznego stanie dr inż. Michał Kwiecień, któremu życzymy wielu sukcesów!