Organizator:

Modelowi odlewnicy

25.06.2020 12:00:00

Podziel się

Śląscy naukowcy we współpracy z ekspertami branżowymi i lokalnymi pracodawcami opracowali siedem modeli kształcenia zawodowego przyszłych górników, hutników i odlewników. Programy nauczania przekazano MEN oraz 52 szkołom z całej Polski.

Technik - wiertnik, odlewnik, hutnik, technik górnictwa podziemnego, odkrywkowego czy otwartego oraz technik przeróbki kopalin stałych – to zawody, które zyskały nowe programy nauczania. Powstały one w  ramach współfinansowanego z unijnych środków projektu „Kształcenie dualne – dobry start w zawodach branży górniczo-hutniczej”. Partnerami tego przedsięwzięcia były Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE), Główny Instytut Górnictwa w Katowicach (GIG) i Katedra Odlewnictwa Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz samorządy Jaworzna i powiatu głogowskiego.

Nowe programy nauczania, oprócz wytycznych ściśle teoretycznych, obejmują także modelowe rozwiązania praktyk zawodowych. Określono w nich sposób współpracy szkoły z pracodawcą, program zajęć, a także wytyczne dla opiekunów i uczniów. Pilotaże tych rozwiązań odbyły się w wytypowanych szkołach, centrach kształcenia ustawicznego oraz w firmach Tauron Wydobycie i Hucie Głogów KGHM Polska Miedź.