Organizator:

Jest zapotrzebowanie na odlewników

28.02.2020 12:00:00

Podziel się

Minister Edukacji Narodowej już po raz drugi ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Wśród nich wymieniono także modelarza odlewniczego, operatora maszyn i urządzeń odlewniczych oraz technika odlewnika.

W tegorocznym raporcie publikowanym przez MEN znalazł się wykaz 24 zawodów, dla których zapowiadane jest szczególne zapotrzebowanie na rynku pracy oraz lista zapotrzebowania w dwóch wymiarach: istotnym i umiarkowanym w skali wojewódzkiej. Celem prognozy jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego w odniesieniu do potrzeb krajowego i lokalnego rynku pracy. Ma się to przyczynić do spadku bezrobocia wśród absolwentów tzw. „zawodówek”.

Modelarze odlewniczy, operatorzy maszyn i urządzeń odlewniczych oraz technicy odlewnicy wymieniani są na listach lokalnych. Zapotrzebowanie na te zawody istnieje szczególnie w województwach: podkarpackim (istotne), dolnośląskim (umiarkowane), śląskim (istotne), świętokrzyskim (istotne) opolskim (istotne), oraz małopolskim (umiarkowane) i wielkopolskim (umiarkowane).

Ministerstwo Edukacji Narodowej na kształcenie zawodowe w tym roku przekaże samorządom ok. 8 mld zł subwencji. W technikach kształci się obecnie 640 tys. uczniów, a w szkołach branżowych pierwszego stopnia 195 tys. Dla porównania licealistów jest ok. 604 tys.